Tìm hiểu về nghề làm nhà gỗ cổ truyền Việt Nam – VTV4 – KTS Nguyễn Giang

Sharing is caring!

 

VTV4 – KTS Nguyễn Giang : Tìm hiểu về nghề làm nhà gỗ cổ truyền Việt Nam :

VTV4 – Tinh hoa nghề Việt : Nghề Làm Nhà Gỗ : Dựng hồn gỗ giữ nếp nhà

Chương trình Tinh hoa nghề Việt của VTV4 làm về nghề làm nhà gỗ cổ truyền Việt nam, với sự tham gia của Kts Nguyễn Giang làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.