VTC 10 – Người xây dựng thương hiệu Nhà Gỗ Chàng Sơn

Sharing is caring!

VTC 10 – Người xây dựng thương hiệu Nhà Gỗ Chàng Sơn :

Chương trình Đường tới thành công của kênh VTC 10 về Thạc sỹ, KTS Nguyễn Giang với công việc gìn giữ và phát huy nghề làm Nhà Gỗ truyền thống trong cuộc sống hiện nay. Với nghề mộc tại làng nghề mộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Chi tiết về Nhà Gỗ Nguyễn Giang : http://nhagonguyengiang.vn