Nhà Gỗ Việt Nam: Các bước làm nhà gỗ cổ truyền – How to make a traditional wooden house Vietnam

Sharing is caring!

Cuộc sống hiện đại ngày nay với nhịp sống nhanh, nhiều giá trị văn hoá truyền thống được kết tinh qua nhiều đời dần mai một và mất đi nói chung, trong đó có có kiến trúc cổ truyền và nghề mộc truyền thống nói riêng với những kỹ thuật cao …
Video giới thiệu về các bước làm một ngôi nhà gỗ truyền thống của Việt Nam hiện nay từ công đoạn : tính toán, pha chế nguyên liệu, sàm đóng, chạm khắc, lắp dựng …hi vọng phần nào để mọi người có cái nhìn khái quát về cách làm nhà gỗ truyền thống Việt Nam, thêm yêu những giá trị truyền thống cha ông để lại đang ngày dần mai một và mất đi.

Nha go chang son
Nhà gỗ chàng sơn

Video được Thạc sỹ, Kts Nguyễn Giang thực hiện tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.
http://nhagochangson.vn