KTS Nguyễn Giang và niềm đam mê nhà gỗ Việt trên các kênh truyền hình

Sharing is caring!

KTS Nguyễn Giang và niềm đam mê nhà gỗ Việt trên các kênh truyền hình

kts-nguyen-giang

Kts Nguyen Giang.

KTS Nguyễn Giang và niềm đam mê nhà gỗ Việt.

KTS Nguyễn Giang , và niềm đam mê nhà gỗ Việt trên các kênh truyền hình :

VTV4 – Chào Việt Nam Chân dung KTS Nguyễn Giang.
Thực Hiện : Hà Thu – Anh Đức – Anh Tuấn.

VTV1 : VỀ THĂM LÀNG NGHỀ LÀM NHÀ GỖ CHÀNG SƠN.
Thực hiện : Phạm Hùng – Vũ Hiệp.

VTV1 : NHÀ GỖ VIỆT NAM.

VTV1 : KHÁM PHÁ VIỆT NAM : CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC ĐỤC CHÀNG CHẢY CHÀNG SƠN.

VTC1 :  NGƯỜI GIỮ TINH HOA NHÀ GỖ VIỆT
Thực Hiện : Phạm Hùng, Vũ Hiệp, Quân Vũ , Trung Hiếu, Tuyết Trinh

ViTV – DIỄN ĐÀN CEO : XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CHÀNG SƠN.

Thực Hiện : Hoàng Hà – Thu Hương.

 

KÊNH QPVN : KIẾN TRÚC SƯ TRẺ GÌN GIỮ HỒN DÂN TỘC.
Thực Hiện : Quang Trung.

VTC10 : NHÀ GỖ VIỆT VÀ CHÀNG TRAI TRẺ ĐẤT CHÀNG SƠN