KTS NGUYỄN GIANG TÌM HIỂU VÀ HỌC HỎI KIẾN TRÚC GỖ VÀ KỸ THUẬT LÀM NHÀ GỖ NHẬT BẢN

Sharing is caring!

KTS NGUYỄN GIANG TÌM HIỂU VÀ HỌC HỎI KIẾN TRÚC GỖ VÀ KỸ THUẬT LÀM NHÀ GỖ NHẬT BẢN.
Nghe giới thiệu về công nghệ chế biến gỗ và làm Nhà gỗ Nhật Bản tại nhà máy gỗ Yamasa Nhật Bản.
Kts Nguyễn Giang tại phân xưởng gia công chế tác một cấu kiện gỗ vượt khẩu độ lớn.
Kts Nguyễn Giang bên cấu kiện gỗ cong với khẩu độ lớn.
Công nghệ lõi thép tăng cường khả năng chịu lực cho gỗ.
Gỗ khối được ghép bởi nhiều lớp và xoay chiều.

Công nhân làm Nhà gỗ tại Nhật bản.
Nguyên liệu làm nhà gỗ Nhật bản.
Lò sấy gỗ Nhật bản.
Bên trong phòng thí nghiệm mẫu gỗ Nhật bản.

Một số hình ảnh các công trình kiến trúc gỗ truyền thống trong chuyến tìm hiểu về kiến trúc gỗ truyền thống tại Nhật bản của Kts Nguyễn Giang :

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu kiến trúc gỗ Nhật bản
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc nhà gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc chùa nhật bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc Cổng gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc truyền thống Nhật bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến-trúc-chùa-gỗ-truyền-thống-Nhật-bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến-trúc-truyền-thống-nhật-bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Một công trình Kiến trúc gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Nhà gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Cổng-Gỗ-Nhật-Bản-KTS-Nguyễn-Giang.