Bán nhà gỗ cổ , 3 gian, gỗ Lim, tại Đà Nẵng.

Sharing is caring!

Bán nhà gỗ cổ , 3 gian, gỗ Lim, tại Đà Nẵng.

Bán nhà gỗ 03 gian.

Chất liệu Gỗ Lim ta.

Nhà có 16 cây cột đường kính 25.

Địa chỉ Đà Nẵng.

Giá 135 tr.

Liên hệ : 01662028334 (em Vĩnh)

BÁN NHÀ GỖ CỔ 3 GIAN

BÁN NHÀ GỖ CỔ 3 GIAN
BÁN NHÀ GỖ CỔ 3 GIAN

BÁN NHÀ GỖ CỔ 3 GIAN

NHA-GO-CO-3-Gian
NHA-GO-CO-3-Gian