Bán gấp một Biệt Phủ Nhà Gỗ Cổ Khủng. Kiểu biệt phủ của bá hộ thời Pháp xưa

Bán gấp Biệt Phủ Nhà Gỗ Cổ Khủng. Kiểu biệt phủ của bá hộ thời Pháp xưa. Giá 20 tỉ (cả đất và nhà gỗ)) Gồm có 09 khu nhà gỗ, 2 cổng gỗ kiểu cổ, và một số đồ cổ…